22 401 12 14
pl
Zapytanie ofertowe
Audyt finansowy

Audyt finansowy

Audyt finansowy przeprowadzany przez nasze warszawskie biuro to kompleksowe badanie sprawozdania finansowego. Badanie przeprowadza osobiście wykwalifikowany specjalista – biegły rewident. Celem naszej pracy jest ustalenie czy sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe są zgodne z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o rachunkowości.

Nasze biuro w Warszawie (Śródmieście-Centrum) w ramach usług audytorskich oferuje:

 • Badanie sprawozdań finansowych podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym.
 • Badanie pakietów konsolidacyjnych.
 • Przeglądy sprawozdań finansowych.
 • Badanie sprawozdań finansowych zamieszczanych w prospektach emisyjnych.
 • Badanie projektów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych.

Co ocenia biegły rewident podczas prowadzonego audytu finansowego?

 • Sposób rejestracji operacji.
 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami prawa.
 • System kontroli wewnętrznej w firmie.
 • Rzetelność ksiąg i ewidencji.
 • System informatyczny (finansowo-księgowy).
 • Dokumentację zasad rachunkowości.
Biegły rewident to profesjonalna ocena Państwa sprawozdania finansowego, jak również doradztwo i korekta ewentualnych błędów.

Wymagane informacje podczas prowadzenia audytu to:

 • Potwierdzenie podstawy prawnej działania firmy.
 • Ostatnie sprawozdania finansowe.
 • Księgi rachunkowe.
 • Umowy z dostawcami i odbiorcami usług.
 • Regulaminy wewnętrzne.
 • Dokumentacja podatkowa i dla ZUS.
 • Oświadczenie o kompletności danych i dokumentów.