Doradztwo

Doradztwo

Doradzamy w zakresie podatków, usprawnienia systemu księgowości, polityki rachunkowości. Zajmujemy się również przygotowywaniem wniosków kredytowych, przekształceniami przedsiębiorstw, organizacją budżetu i innymi aspektami finansów firm. Indywidualne podejście pozwala nam znajdować rozwiązania w pełni odpowiadające potrzebom naszych Klientów. Dzięki temu możemy działać sprawnie i skutecznie.

Nasze usługi doradcze obejmują:

 • Doradztwo podatkowe.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informacji rachunkowości.
 • Wsparcie we wdrażaniu systemów ewidencji księgowej.
 • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe.
 • Wnioski kredytowe.
 • Postępowanie likwidacyjne i upadłościowe.
 • Sprawozdania dla NBP.
 • Przekształcanie sprawozdań finansowych z polskich do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 • Budowanie systemu controlingu.
 • Projektowanie i organizacja systemu budżetowania.
 • Wsparcie w procesie sporządzania prospektów emisyjnych, restrukturyzacji oraz w połączeniach jednostek.
 • Ceny transferowe.
 • Przegląd due diligence.
 • Obsługa transakcji gospodarczych: połączenia, podział i przekształcenia spółek w zgodzie z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Spółek Handlowych.